Czy w świetle przepisów PZP, na etapie realizacji zamówienia wykonawca może dostarczyć inny sprzęt niż ten, który pierwotnie... - OpenLEX

Czy w świetle przepisów PZP, na etapie realizacji zamówienia wykonawca może dostarczyć inny sprzęt niż ten, który pierwotnie zaoferował?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z Prawem zamówień publicznych na etapie realizacji zamówienia wykonawca może dostarczyć inny sprzęt niż ten, który pierwotnie oferował?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX