Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych dyrektor szkoły musi zawierać umowę na ubezpieczenie grupowe uczniów, czy też nie ma tego obowiązku i pozostawia to indywidualnym decyzjom rodziców? Czy samego wyboru ubezpieczyciela może dokonać rada rodziców? Jeśli dyrektor zawrze umowę z firmą ubezpieczeniową, to czy Rada Rodziców powinna mu dać do tego upoważnienie, to kto powinien zbierać pieniądze, na jakie konto powinny one wpłynąć przed przekazaniem na konto ubezpieczyciela? Ubezpieczyciele często przekazują tzw. prowizję szkole, na jakie konto powinna wpłynąć: rady rodziców czy szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?