Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Pioterczak Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2009 r.

PYTANIE

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie sp. z o. o. Przedmiotem działalności spółki są roboty budowlane, wydobycie oraz suszenie piasku, sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i instalacyjnych.

W przyszłości spółka zamierza uruchomić linię produkcyjną nowego produktu - zaprawy klejowej. W związku z tym spółka poniosła wydatki na zakup prawa do znaku towarowego, receptur, aprobatę techniczną ITB, prawo do stosowania znaku zgodności wyrobu z Polską Normą (znak zgodności PN).

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego i bilansowego spółka powinna potraktować opisane wyżej wydatki jako koszty prac rozwojowych, czy też uznać prawo do znaku towarowego za wartość niematerialną i prawną, a pozostałe wydatki zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację