Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na wniosek strony opłata adiacencka została rozłożona na raty. Decyzja o opłacie adiacenckiej została wydana 10.04.2020 r. Strona decyzję odebrała 21.04.2020 r. 7.05.2020 r. do urzędu wpłynęła prośba o zmianę terminu wpłaty 1 raty opłaty adiacenckiej, swą prośbę wnioskodawca uzasadnił chwilowymi problemami finansowymi związanymi z ograniczeniami epidemiologicznymi. Zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n. obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty.

Czy w świetle obowiązujących przepisów (m.in. u.g.n. oraz ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c.) można przesunąć termin wpłaty opłaty adiacenckiej?

Jak prawidłowo obliczyć termin ostateczności decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?