Czy w świetle obowiązujących przepisów może kontynuować staż na stopień nauczyciela kontraktowego osoba, która jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela–psychologa w dwóch szkołach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r.

PYTANIE

Czy w świetle obowiązujących przepisów może kontynuować staż na stopień nauczyciela kontraktowego osoba, która będąc zatrudniona na stanowisku nauczyciela – psychologa w dwu szkołach (w żadnej nie realizuje połowy etatu) spełnia następujące warunki: w szkole publicznej pracuje na stanowisku psychologa, z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego: nauczyciel stażysta, w wymiarze etatu 9,5/22 (do końca czerwca 2019 r.), wymiar etatu w lipcu i sierpniu 2019 wynosił będzie 7/22, umowa została zawarta na czas określony od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r., dniem rozpoczęcia pracy był 03.09.2018 r., w szkole niepublicznej jest zatrudniona na stanowisku psychologa-nauczyciela, w wymiarze etatu 9/40, umowa została zawarta na czas określony od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r., dniem rozpoczęcia pracy był 03.09.2018 r. Na czas przerwy wakacyjnej nauczyciel będzie kontynuował zatrudnienie jedynie w wyżej wymienionej szkole publicznej. W dniu 13.09.2018 r. nauczyciel złożył wniosek do kuratorium oświaty z prośbą o wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu. W odpowiedzi na ów wniosek kuratorium oświaty w dniu 19.09.2018 r. wyznaczyło dyrektora placówki publicznej do wykonywania czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela, powołując się w swojej decyzji na art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access