Czy w świetle obowiązujących przepisów brak jednostek miary oraz kosztu jednostkowego na fakturach może skutkować zakwestionowaniem wydatków i zwrotem dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Majchrzak Aneta
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w wyniku otwartego konkursu ofert zawarła umowę na realizację zadania publicznego. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania zaplanowano m.in. koszty transportu na mecze i turnieje (4000 km x 3 zł = 12 000 zł). Podczas weryfikacji sprawozdania stwierdzono, że na transport wydatkowano ostatecznie kwotę ok. 7 800 zł, jednak faktury nie zawierają liczby przejechanych km ani ceny jednostkowej za kilometr (trasę przejazdu wskazano w nazwie usługi). Kontrola zakwestionowała te wydatki i dokonując porównania danych z umowy, faktur oraz odległości w km wyliczonej wg Targeo stwierdziła nadmierne wydatkowanie dotacji.

Czy w świetle obowiązujących przepisów brak jednostek miary oraz kosztu jednostkowego na fakturach (rachunkach) może skutkować zakwestionowaniem wydatków i zwrotem dotacji?

Czy dopuszczalne jest weryfikowanie odległości na trasach przejazdu na podstawie Targeo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX