Czy w świetle nowelizacji art. 2 ust. 1 u.d.w., dodatek węglowy będzie przysługiwał, skoro źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB po 11.08.2022 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona zamieszkała w budynku wielorodzinnym należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej złożyła wniosek o dodatek węglowy wskazując, iż jej głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe zasilane węglem.

Po sprawdzeniu w CEEB wynika, że pierwsza deklaracja została złożona przez Spółdzielnię w lutym br. i w deklaracji tej zaznaczono jako główne źródło ogrzewania dla lokalu zajmowanego przez Stronę - piec kaflowy na paliwo stałe.

Strona oświadczyła, iż posiada kocioł na paliwo stałe od 7 lat, zgłaszała to w Spółdzielni i nie posiada pieca kaflowego, następnie Strona przedłożyła zaświadczenie Spółdzielni potwierdzające, iż jej głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe - na węgiel. Dodatkowo Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła nową deklarację do CEEB w dniu 6.09.2022 r., w której zaktualizowała dane dotyczące źródeł ogrzewania.

Czy w świetle nowelizacji art. 2 ust. 1 u.d.w., dodatek węglowy będzie przysługiwał, skoro źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB po 11.08.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX