Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu mamy 2 piezometry wykonane na podstawie projektu prac geologicznych dla wykonania sieci obserwacyjnej wód podziemnych w rejonie projektowanych zbiorników paliw płynnych z grudnia 1997. Piezometry wykonano w 1998 roku, sporządzono dokumentacje z wykonania sieci obserwacyjnej wód podziemnych (piezometrów). Później wykonywano analizy zgodnie z dokumentacją i wysyłano do WIOŚ. Generalnie, w świetle korespondencji z urzędami ustalono, że na zakład nie został nałożony obowiązek pomiarowy. Zakład wykonywał jednak okresowe pomiary. Aktualnie piezometry nie są używane.

Czy w świetle aktualnych przepisów istniejące piezometry mogłyby być wykorzystane jako studnie?

Są już nawiercone do odpowiedniej głębokości i mają wydajność, która nas interesuje.

Jakie dokumenty ewentualnie trzeba przygotować, żeby pełniły taką funkcję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?