Czy w świadectwie pracy nauczyciela należy wykazać pracę w szczególnym charakterze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego od 1990 do 26.08.2022 w związku z wejściem w życie nowego wzoru świadectwa pracy należy wykazać w pkt 11 pracę w szczególnym charakterze od 1990 do 31.12.2008 r.? Czy wystarczy, że jest wykazane w pkt 1 okres od 1990 r. do 26.08.2022 r.? Dodatkowo co należy wpisać w pkt 3 świadectwa pracy? 3. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę: 1) na stanowiskach: 2) rodzaj wykonywanej pracy: 3) pełnione funkcje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX