Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobieska Maria
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego. Ma umowę na czas określony, która obecnie się kończy.

Jak należy wypełnić świadectwo pracy pkt 10?

Czy jako nieobecność nieusprawiedliwioną?

Pracodawca może domniemywać, że pracownik przedłożył zwolnienie bezpośrednio do ZUS.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access