Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności gospodarczej organy (zarząd, komisja rewizyjna) wybierane są co trzy lata.

Czy istnieje możliwość aby na walnym zebraniu wyborczym, walne podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi i przedłużeniu jego kadencji bez wyborów na następne trzy lata?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację