Czy w stosunku do rzeczy pozostawionych w uprzednio wynajmowanym lokalu komunalnym wygasło prawo własności do nich?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Najemca lokalu komunalnego pozostawił w nim rzeczy ruchome (meble). Zarządca gminnej nieruchomości poinformował starostę o znalezieniu w tym lokalu rzeczy, wskazując jednocześnie, że prawdopodobnie należały one do najemcy tego lokalu oraz że w myśl art. 8 ustawy z 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych nie ma możliwości przechowywania lub oddania tych znalezionych rzeczy. Z najemcą lokalu zarządca nieruchomości rozwiązał umowę najmu lokalu.

Jakie czynności powinien w tym przypadku poczynić starosta?

Czy w tym przypadku będzie miał zastosowanie art. 180 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - dalej k.c.?

Czy w stosunku do rzeczy pozostawionych w uprzednio wynajmowanym lokalu komunalnym wygasło prawo własności do nich i gmina jako właściciel lokalu stała się posiadaczem samoistnym porzuconych rzeczy i czy w związku z tym będzie mogła swobodnie nimi zadysponować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX