Czy w stosunku do garażu usytuowanego na terenie zabudowy zagrodowej minimalne odległości od sąsiednich budynków są inne niż w... - OpenLEX

Czy w stosunku do garażu usytuowanego na terenie zabudowy zagrodowej minimalne odległości od sąsiednich budynków są inne niż w stosunku do garażu usytuowanego na terenach zabudowy jednorodzinnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie budynku garażowego konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,00 m x 5,00 m. Obiekt został wybudowany w 1983 r. Przedmiotowy budynek usytuowany jest w grupie czterech garaży oddalonych od siebie w odległości 0,5 m (licząc od ścian garaży nie mających otworów okiennych lub drzwiowych). W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor przedstawił decyzję o warunkach zabudowy zagrodowej oraz ocenę techniczną, z której m.in. wynika, że: przedmiotowy garaż wraz z sąsiednimi garażami (z materiałów palnych), zlokalizowane są między sobą w odległości 0,50 m (na wspólnej działce). Zaznaczyć należy, iż sąsiednie garaże powstały również w latach 80. i również w warunkach samowoli budowlanej.

Czy na podstawie zebranego materiału dowodowego organ może dokonać legalizacji przedmiotowego garażu w oparciu o przepisy ustawy - Prawo budowlane z 1974 r.?

Czy minimalne odległości wolno stojących garaży dla samochodów osobowych, od budynków sąsiednich na terenach zabudowy jednorodzinnej, liczone od ścian garaży nie mających otworów okiennych lub drzwiowych i wynoszące 3 m (budynki wykonane z materiałów niepalnych) i 10 m (budynki wykonane z materiałów palnych), są bezwzględnie obowiązujące w danym przypadku?

Czy istnieje możliwość legalizacji przedmiotowego obiektu, i co za tym idzie pozostałych?

Czy też (w związku z niezachowaniem odległości 10 m pomiędzy budynkami z materiałów palnych) należy nakazać rozbiórkę tych obiektów?

Czy znaczenie ma fakt, iż przedmiotowy budynek znajduje się na terenie zabudowy zagrodowej (co wynika z przedłożonej przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy), a w § 156 ust. 1 rozporządzenia z 1980 r. jest mowa o zabudowie jednorodzinnej?

Czy w stosunku do garażu usytuowanego na terenie zabudowy zagrodowej minimalne odległości od sąsiednich budynków są inne niż w stosunku do garażu usytuowanego na terenach zabudowy jednorodzinnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?