Czy w stażu pracy należy uwzględnić okres pobierania zasiłku przysługującego pracownicy w razie rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r.

PYTANIE

Otrzymałam od pracownika zaświadczenie z PUP o pobieranych zasiłkach dla bezrobotnych. W zaświadczeniu wyszczególnione są okresy pobierania zasiłku - 100% oraz zasiłek macierzyński i zasiłek chorobowy. Należy zaznaczyć, iż są to okresy przed rokiem 1999. O ile zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do okresu stażu pracy, aby np. wyliczyć dodatek stażowy ale zachodzi pytanie czy ww. zasiłek macierzyński oraz chorobowy również należy zaliczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX