Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako fundacja prowadzimy niepubliczną szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. Podczas promocji jedna z uczennic naszej szkoły uzyskała promocję warunkową do kolejnej klasy (z jednego przedmiotu uzyskała ocenę niedostateczną). Rodzice uczennicy odwołali się od tej decyzji do Kuratorium Oświaty, które przeprowadziło kontrole w naszej szkole. W jej wyniku nie zostały stwierdzone żadne uchybienia proceduralne. Kuratorium Oświaty kwestionuje zapis w statucie szkoły mówiący o tym, iż dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w sytuacji uzyskania przez ucznia warunkowej promocji. Nadmieniam, iż wcześniej statut ten został zgodnie z procedurami dotyczącymi zakładania szkoły przedstawiony KO. Czy wyżej wymieniony zapis jest zgodny z przepisami prawa i może znajdować się w statucie naszej szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?