Czy w stanie epidemii dyrekcja szpitala może przesunąć położną na każdy dowolny oddział?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w okresie epidemii koronawirusa dyrekcja szpitala ma prawo przesunąć położną z oddziału ginekologicznego na inny oddział tego szpitala?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX