Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 23 stycznia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową, która jest zobligowana corocznie płacić podatek od nieruchomości. Plan paragrafu 4480 zabezpiecza nasze potrzeby w tym zakresie - około 40.000 zł. W wyniku zawarcia umowy z przedsiębiorstwem przywięziennym, kwota deklaracji podatku od nieruchomości wzrosła prawie 4-krotnie do wysokości około 180.000 zł. Tak wysoka kwota wynika z faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo w użyczonych zasobach. Umowa zawarta z przedsiębiorstwem zobowiązuje je do zwrotu podatku w części przypadającej na przedmiot użyczenia. Obciążamy przedsiębiorstwo fakturą za dodatkowo poniesione koszty, którą księgujemy na uznanie kosztów (na kontach 201/400), które można porównać z obciążeniem kosztów wynikającym z deklaracji podatkowej (księgowanie deklaracji 400/225). Poprzez porównanie kosztów możemy określić urealnioną wartość podatku od nieruchomości, którą ma zapłacić jednostka budżetowa i na którą ma pokrycie w planie.

Czy w sprawozdawczości miesięcznej należy przedstawić realne zobowiązania poprzez kompensatę należności i zobowiązań czy zobowiązania wynikające z deklaracji, na które nie mamy pokrycia w planie?

Jak wykazać zaangażowanie w paragrafie 4480 w sytuacji, gdy plan nie zabezpiecza nam wydatków na deklarację zwiększoną w związku z ww. umową, ale zabezpiecza potrzeby jednostki z uwagi na prowadzoną działalność statutową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację