Czy w sprawozdaniu za rok 2019 przedsiębiorca powinien wykazać, iż ten odpad był przekazany do recyklingu i jego masę wliczyć do obliczenia poziomów ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za II półrocze 2018 r. (art. 9n ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g.) wykazał, iż odebrał odpad, który był magazynowany. W roku 2019 odpad ten został poddany recyklingowi.

Czy w sprawozdaniu za rok 2019 przedsiębiorca powinien wykazać, iż ten odpad był przekazany do recyklingu i jego masę wliczyć do obliczenia poziomów?

Jeżeli tak, to w którym miejscu w sprawozdaniu w systemie BDO należy go wskazać?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access