Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A jest komplementariuszem w spółce B. Spółka A podjęła uchwałę o wypłacie dywidendy w marcu 2016 r. Zgodnie z uchwałą, spółka B wypłaci dywidendę do spółki A w terminie 60 dni od daty uchwały tj. od 24.03.2016 r. Do dnia bilansowego dywidenda nie została wypłacona.

Czy w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. spółka powinna wykazać należność z tytułu wypłaty dywidendy?

Jeśli tak, to w jakiej pozycji bilansu zakładając, że spółka sporządza sprawozdanie mikro?

Czy również w pasywach spółka powinna wykazać operację, jako przychody przyszłych okresów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?