Czy w sprawozdaniu kwartalnym do RO Rb - 27S należy wykazać nadpłatę w rubryce 11 Należności pozostałe do zapłaty - nadpłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2017 r.

PYTANIE

Związek Gmin ma dochody własne, na które składają się składki członkowskie gmin należących do Związku. Składki płatne są kwartalnie do 15 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał. Zdarza się, że gminy płacą składki z góry i wtedy jest nadpłata.

Czy w sprawozdaniu kwartalnym do RO Rb - 27S należy wykazać nadpłatę w rubryce 11 Należności pozostałe do zapłaty - nadpłaty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access