Czy w sprawozdaniu finansowym, aktualizację wartości niefinansowych można wykazać per saldo jako zwiększenie/zmniejszenie stanu odpisu, jeśli jednostka najpierw odwraca cały wcześniejszy odpis, a następnie księguje nowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sprawozdaniu finansowym, aktualizację wartości niefinansowych (np. wycenę poszczególnych grup zapasów) można wykazać per saldo jako zwiększenie/zmniejszenie stanu odpisu, jeśli zgodnie z zapisami księgowymi jednostka najpierw odwraca cały wcześniejszy odpis, a następnie księguje nowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX