Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Jak postąpić w przypadku, gdy została już wydana decyzja na zasiłek pielęgnacyjny na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy o szczegółowych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)?

Pani miała ww. zasiłek do 31.03.2020 r.

Nowa decyzja przyznająca zasiłek została wydana od 01.04.2020 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Teraz Pani dostarczyła nowe orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane do 2025 r.

Czy teraz zmienić tę decyzję wydaną na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy o szczegółowych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. i przyznać zasiłek do 2025 r.?

Czy wydać nową decyzję, czy może w inny sposób postanowić, a jeśli tak, to jak to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?