Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawron Jacek
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w spółce z o.o. można przeksięgować bezpośrednio w pozostałe koszty operacyjne przeterminowane należności zarówno od osoby fizycznej jak i firmy z tytułu sprzedaży usług?

Termin płatności minął odpowiednio 12 września 2010 r. - 2060 zł, 30 września 2012 r. - 2250 zł.

Czy też należy najpierw utworzyć odpis aktualizujący?

Jeden dłużnik jest osobą fizyczną. Należność powstała z tytułu niepłacenia czynszu za mieszkanie za okres 28 listopada 2008 r. - 30 września 2012 r. Dłużnik opuścił mieszkanie, nie pozostawił adresu, z opinii środowiskowej wynika, że nie posiada majątku. Łączna kwota jego zadłużenia wynosi 2250 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację