Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 listopada 2018 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r.

PYTANIE

W spółce jawnej było trzech wspólników, w 2011 r. zmarła jedna wspólniczka, spadek po niej jako spadkobiercy ustawowi nabyli syn i córka - każde z nich w udziale wynoszącym 1/2 części, a ich prawa do spadku zostały stwierdzone zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 22 kwietnia 2013 r. Zmarła wspólniczka do spółki wniosła tytułem wkładu gotówkę w kwocie 3000,00 zł oraz prawo współużytkowania zabudowanej nieruchomości w udziale wynoszących 1/3 części. Pozostałych dwóch wspólników długo ze spadkobiercami nie mogło dojść do porozumienia, dopiero 30 października 2017 r. w formie aktu notarialnego spisano porozumienie oraz akt darowizny. W wyniku porozumienia z dnia 30.10.2017 r. spadkobiercy oświadczyli, że występują ze spółki. Pozostali dwaj wspólnicy wyrazili zgodę i jednocześnie postanowili, że tytułem wypłaty udziału dla spadkobierców otrzymają od spółki łączną kwotę 100 000,00 zł dla każdego z nich po 50 000,00 zł. Kwota zostanie zapłacona w następujący sposób: kwoty po 10 000,00 zł w dniu porozumienia czyli 30.10.2017 r., kwoty 40 000,00 zł zostaną zapłacone w 40 ratach po 1 000,00 zł każda płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca. Natomiast spadkobiercy oświadczyli, że darują spółce przysługujące im udziały w łącznej wysokości 1/3 części w zabudowanej nieruchomości.

Moje pytanie brzmi: czy na koniec 2017 r. spółka musi spadkobiercom wystawić CIT-8C, czy może wypłacona kwota spadkobiercom nie jest opodatkowana?

Czy w spółce od otrzymanej darowizny powstanie zobowiązanie podatkowe wobec urzędu skarbowego lub inne skutki prawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?