Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stosownie do § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania koszty wyżywienia dzieci poprzez wniesienie opłaty za posiłki w stołówce ośrodka ponoszą rodzice dzieci przebywających w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w wysokości równej kosztom surowców przeznaczonych na sporządzenie posiłków. Kwotę opłaty, wraz z informacjami o terminie i sposobie ich wniesienia, ustala dyrektor ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym. Czy ten zapis jest jednoznaczny z tym, że w SOS-W powinna funkcjonować kuchnia? Jak rozliczyć koszty surowca w przypadku podpisania umowy z firmą cateringową? Kto poniesie opłaty za koszt wytworzenia posiłków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?