Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć zapis "Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną"?

Chodzi o pracowników obsługi szkoły. pracownicy samorządowi w czasie niewykonywania pracy z przyczyn COVID 19. W umowie o pracę mamy taki zapis: wynagrodzenie wg regulaminu wynagradzania a mianowicie: a) wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł (dwa tysiące sześćset złotych), b) dodatek stażowy: 5% wynagrodzenia zasadniczego, a od 1.09.2020 6% który będzie wzrastał o 1% za każdy rok pracy aż do 20%.

Czy do wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania należy liczyć wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy, czy tylko samo wynagrodzenie zasadnicze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?