Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2018 r.

PYTANIE

Czy w skład komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły należy powołać przedstawiciela związku zawodowego Solidarność, który w tej szkole ma 4 członków, a we wszystkich szkołach i przedszkolach gminy 11? Do zadania pytania skłoniły mnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 sierpnia 2014 r. IV SA/Gl 1191/13 oraz NSA w W-wie z 4 lipca 2017r. I OSK 790/17.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?