Czy w skierowaniu na badania wstępne można podawać numer PESEL?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Skoro istnieje potrzeba wpisania numeru pesel, to czy powinien być on podawany tylko i wyłącznie w przypadku pracownika przy kierowaniu go na badania okresowe i kontrolne, czy również w przypadku osoby podejmującej zatrudnienie przy kierowaniu jej na badania wstępne i jak się to ma do zapisu art. 22(1) Kodeksu Pracy?

Czy w skierowaniu na badania wstępne można podawać numer pesel? Zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy dot. udostępniania danych osobowych, pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych takich, jak m.in. data urodzenia, natomiast od PRACOWNIKA może już żądać m.in. numeru pesel. Druk skierowania na badania lekarskie wygląda tak, że w miejscu dotyczącym numeru pesel jest adnotacja cyt. "W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL- seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy-data urodzenia." Jak ten zapis należy odczytać- czy numeru pesel nie podajemy tylko w przypadku, gdy dana osoba go nie posiada? Lekarze medycyny pracy również proszą, aby na takim druku numer pesel był podawany. Czy nie ma więc żadnych przeszkód, jeśli ten numer pesel zostanie podany, mimo że osoba podejmująca zatrudnienie w zakładzie pracy nie nawiązała stosunku pracy, czyli nie jest jeszcze pracownikiem? czy należy jednak podawać jedynie datę urodzenia? oczywiście nie dotyczy to skierowania na badania okresowe czy kontrolne w przypadku pracowników.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access