Czy w SD-Z2 spadkobiercy pracownika powinni wykazać odprawę pośmiertną, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i nadgodziny oraz „trzynastkę”?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W listopadzie 2022 roku umiera pracownik i pozostawia po sobie 3 spadkobierców: męża, córkę lat 23 i córkę lat 29. Akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony i każda z osób dziedziczy po 1/3. Po śmierci pracownika mężowi i jednej córce lat 23, która studiuje, jako osobom, którym przysługiwałaby renta rodzinna (zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) została wypłacona odprawa pośmiertna, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i nadgodziny. "Trzynastka" nie została jeszcze wypłacona, będzie wypłacona dopiero pod koniec marca 2023 roku.

Które z otrzymanych świadczeń należy wykazać na druku SD-Z2? Za ekwiwalent za urlop i nadgodziny - zarówno mąż jak i córka lat 23 otrzymali PIT-11 od pracodawcy zmarłego. Czy zatem ekwiwalent za urlop i narodziny powinny zostać wykazane przez spadkobierców na druku SD-Z2?

Druga córka lat 29, która nie otrzymała żadnych z ww. świadczeń ani ich części na swoim druku SD-Z2 nie będzie wykazywać tych świadczeń, ponieważ ich nie dostała i jej nie przysługiwały z uwagi na przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (nie kwalifikowała się do renty rodzinnej po zmarłej).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX