Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Centrum jest jednostką finansów publicznych SP ZOZ; w KRS jest wpisana w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Prowadzi działalność w zakresie określonym w statucie. W rozdziale Gospodarka finansowa jest napisane cyt.:

"1. Centrum (...) pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach określonych w ustawie (...) o działalności leczniczej.

2. Centrum prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych do podmiotów leczniczych".

Wszystkie przychody z całej działalności są opodatkowane stawkami VAT: ZW, 0%, 23%, odwrotne obciążenie przy sporadycznych sprzedażach złomu.

Czy w rozumieniu definicji VAT (art. 15 "działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych") całą działalność zarobkową można zdefiniować jako działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?