Czy w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 7 o.p. uchylona przez SKO decyzja organu podatkowego stanowi przesłankę wznowienia sprawy zakończonej decyzją ostateczną tego samego organu odmawiającą stwierdzenia nadpłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 r. podatnik wystąpił o wznowienie postępowania wskazując jako przesłankę wznowienia art. 240 § 1 pkt 7 o.p. Organ podatkowy decyzją określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego za 2005 r. i odrębną decyzją odmówił podatnikowi stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję określającą wysokość zobowiązania i umorzyło postępowanie w tej sprawie z powodu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2005 r. w dniu 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 208 § 1 o.p.

Czy w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 7 o.p. uchylona przez SKO decyzja organu podatkowego stanowi przesłankę wznowienia sprawy zakończonej decyzją ostateczną tego samego organu odmawiającą stwierdzenia nadpłaty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access