Czy w rozliczeniu rocznym PIT-36L składanym w polskim urzędzie skarbowym podatnik wykazuje również dochody z Bułgarii dołączając załącznik PIT/ZG?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2018 r.

PYTANIE

Podatnik jest wspólnikiem w spółce jawnej w Polsce i rozlicza się z tego tytułu w formie podatku liniowego 19%, składa corocznie PIT-36L. Podatnik jest również wspólnikiem w spółce osobowej w Bułgarii i płaci z uzyskanego dochodu w tej spółce 10% podatku w Bułgarii.

Czy w rozliczeniu rocznym PIT-36L składanym w polskim urzędzie skarbowym podatnik wykazuje również dochody z Bułgarii dołączając załącznik PIT/ZG?

Jeżeli tak, to w której pozycji PIT-36L oraz załącznika PIT/ZG skoro w części C1 wykazujemy dochody w PIT-36, a części C2 dochody w PIT-36L?

Przy dochodach z Bułgarii zgodnie z umową międzynarodową pomiędzy Polską a Bułgarią stosujemy metodę progresywną nie uwzględniając podatku zapłaconego w Bułgarii, natomiast w pozycji 29 załącznika PIT/ZG wykazujemy dochód stosując metodę proporcjonalną.

Czy dochody z Bułgarii będąc podatnikiem podatku liniowego wykazujemy w polskim zeznaniu i czy podlegają opodatkowaniu, jeśli tak to w jakiej wysokości i jak należałoby to technicznie przeprowadzić?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access