Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik powinien otrzymać dodatek jak za pracę w nadgodzinach, jeśli świadczył 5 h pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy?

Pracownik objęty jest 3-miesięcznym okresem rozliczeniowym, pracuje w równoważnym systemie czasu pracy. Dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 h, zatrudniony jest na 4/5 etatu, otrzymuje dodatek jak za nadgodziny po przepracowaniu średnio 38 h w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. W pierwszej kolejności pracodawca wylicza wymiar czasu pracy dla pracownika, czyli np. na II kwartał w 2015 r. to 496h x 4/5 = 396,8h. Następnie "planuje" pracę ponadwymiarową, czyli 496 h x 38/40 = 471,2 h. Nadgodziny wylicza metodą PIP, czyli faktycznie przepracowane godziny – zaplanowane godziny. Pracownik w pierwszym miesiącu w jednym dniu pracował 10 godzin (przekroczenie dobowe 2h). W tym samym miesiącu w sobotę - w jego dniu wolnym - pracował 5 h, które zrekompensowano mu w tym samym miesiącu dniem wolnym. Od faktycznie przepracowanych w danym miesiącu godzin pracy odjęto liczbę godzin pracy planowanych na dany miesiąc. Wymiar czasu pracy w tym miesiącu wynosi 160 h. Pracownik przepracował 152 h + 2 h (przekroczenie dobowe) + 5 h (praca w sobotę) = 159 h. Z powodu "odbioru" dnia wolnego za sobotę, pracownik otrzymał wynagrodzenie za 3 h brakujące do pełnego wymiaru czasu pracy. Otrzymał dodatek 50% za 2 nadgodziny dobowe. W drugim miesiącu przepracował 168 h, w trzecim miesiącu tego okresu rozliczeniowego przepracował 145,2 h. W sumie przepracował 159 h + 168 h + 145,2 h = 472,2 h. Odjęto 2 godziny, za które pracownik otrzymał dodatek 50%, czyli: 472,2 h – 2 h = 470,2 h.

Czy w tym przypadku należy uwzględnić pracę w sobotę tak jak w przykładzie, czy sobotę pominąć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?