Czy w roku likwidacji gimnazjum środki zgromadzone w ZFŚS w części przeznaczonej na pożyczki mieszkaniowe mogą zostać przeniesione na pomoc rzeczową i losową i rozdysponowane w ramach tej pomocy zgodnie z regulaminem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w roku likwidacji gimnazjum środki zgromadzone w zakładowym funduszu socjalnym w części przeznaczonej na pożyczki mieszkaniowe mogą zostać przeniesione na pomoc rzeczową i losową i rozdysponowane w ramach tej pomocy zgodnie z regulaminem? Jeśli tak, to czy zwykłą zmianą planu finansowego na dany rok, czy może w inny sposób? A może powinny zostać zwrócone do organu prowadzącego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access