Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w rocznym sprawozdaniu należy ująć dotację udzieloną przez gminę na zdjęcie i utylizację azbestu oraz dotację na ochronę zabytków (np. na remont kościoła)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?