Czy w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej powinny brać udział dzieci z obwodu danej szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej powinny brać udział dzieci z obwodu danej szkoły? Czy dzieci te przyjmowane są do szkoły z urzędu i na listach zakwalifikowanych nie powinni się znajdować? Czy rodzice tych dzieci powinni składać oświadczenie woli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX