Czy w rejonie pracy suwnicy należy nosić hełm ochronny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w rejonie pracy suwnicy należy nosić hełm ochronny?

Wzdłuż całej hali produkcyjnej biegnie torowisko suwnicy. Hala jest podzielona na linię produkcyjną i rejon serwisu. Raz w miesiącu przez dwa dni prowadzony jest serwis linii produkcyjnej, w czasie którego pracownicy, przy użyciu suwnicy, przemieszczają elementy z linii w rejon serwisu. W tym czasie w całej hali produkcyjnej przemieszczają się pracownicy.

Jak traktować rejon pracy suwnicy- czy jest to rejon, w którym bezpośrednio pracuje suwnica, czy cała hala, w której znajduje się torowisko?

Czy w trakcie prac serwisowych wszyscy pracownicy powinni nosić hełmy ochronne, nawet jeżeli znajdują się np. 30 m od pracującej suwnicy?

Czy między linią produkcyjną a rejonem serwisu wytyczyć linię i wprowadzić obowiązek noszenia hełmów ochronnych w obszarze samej linii produkcyjnej podczas pracy suwnicy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX