Czy w regulaminie wynagradzania należy zawrzeć informację o PPK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w regulaminie wynagradzania należy zawrzeć informację o PPK?

Spółka nie zamierza różnicować wpłat na rzecz pracowników, a jedynie będzie spełniać ustawowe wymogi - wpłaty obligatoryjne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX