Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można w regulaminie pracy zawrzeć punkt o następującej treści: "W przypadku nieprzerwanej nieobecności pracownika w pracy przez okres 14 dni kalendarzowych i więcej (bez względu na przyczynę nieobecności) pracownik ten traci za jeden miesiąc kalendarzowy prawo do ekwiwalentu za użytkowanie odzieży własnej"?

Ekwiwalent ten jest wypłacany raz na miesiąc z dołu.

Czy należałoby jednak naliczyć pracownikowi ekwiwalent proporcjonalnie do dni, w których był w pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?