Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle art. 21 ust. 1 p.z.p. obowiązujący wewnętrznie w spółce z o.o. regulamin prac komisji przetargowej przetargów publicznych może wskazywać, że powołania w skład komisji przetargowej dokonuje osoba zajmująca określone stanowisko?

Czy wymagane jest udzielenie tej osobie przez kierownika zamawiającego (zarząd) pełnomocnictwa imiennego dla powoływania składu osobowego komisji oraz czy w takim wypadku wystarczającym będzie pełnomocnictwo rodzajowe, czy też powinno być to pełnomocnictwo dotyczące konkretnego postępowania?

Czy pełnomocnictwo takie może być podstawą dalszej substytucji uprawnień/obowiązków?

Czy wobec brzmienia art. 21 ust. 3 p.z.p. wystarczającym jest ogólne, regulaminowe określenie obowiązków członków komisji tj. bez podziału zakresu odpowiedzialności?

Czy podziału zadań może w takim wypadku dokonywać przewodniczący komisji na podstawie upoważnienia wynikającego z regulaminu prac komisji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?