Czy w regulaminie kontroli zarządczej przygotowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej musi zostać przygotowana karta samooceny dla pracowników jednostki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jeowski Antoni
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w regulaminie kontroli zarządczej przygotowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej musi zostać przygotowana karta samooceny dla pracowników jednostki, czy może tylko zostać przygotowana karta samooceny dla kierownika jednostki?

Czy wójt gminy może narzucić do zastosowania swoje zarządzenie o zasadach kontroli zarządczej kierownikom jednostek organizacyjnych gminy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access