Czy w razie nie dostarczenia projektu zamiennego organ winien wydać decyzję o zaniechaniu dalszych robót budowlanych czy... - OpenLEX

Czy w razie nie dostarczenia projektu zamiennego organ winien wydać decyzję o zaniechaniu dalszych robót budowlanych czy przywróceniu stanu poprzedniego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nałożył obowiązek przedstawienia projektu budowlanego zamiennego w trybie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. w sprawie robót polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od pozwolenia na budowę. Roboty niezakończone. Inwestor nie dostarczył projektu zamiennego i oświadczenia o dysponowaniu gruntem.

Czy organ winien wydać decyzję - zaniechanie dalszych robót budowlanych czy przywrócenie stanu poprzedniego, czyli sprzed rozpoczętej rozbudowy i nadbudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX