Czy w razie napadu agresji czy autoagresji ucznia dyrektor może wezwać karetkę pogotowia? - OpenLEX

Czy w razie napadu agresji czy autoagresji ucznia dyrektor może wezwać karetkę pogotowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim) uczęszcza do klasy IV szkoły podstawowej ogólnodostępnej w swoim obwodzie. Zgodnie z zaleceniami z orzeczenia PPP, dla dziecka w szkole zorganizowano zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie, zatrudniono nauczyciela współorganizującego kształcenie, zapewniono terapię logopedyczną, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne. Uczennica wymaga ciągłej opieki nauczyciela, nie może być pozostawione sama nawet na chwilę, gdyż jego autoagresja i agresja zagrażają bezpieczeństwu dziecka, nauczycieli i innych uczniów. Bardzo często przychodzi do szkoły w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego, bardzo głośno krzyczy, kopie przedmioty, nauczycieli, wyrywa sobie włosy, uderza głową w ścianę i podłogę. Napady złości są nagłe i nieprzewidywalne. W czasie lekcji "rozmawia" z wyimaginowanymi osobami, swoimi częściami ciała. Wszyscy nauczyciele i specjaliści zgłaszają dyrektorowi i rodzicom ogromne trudności z realizacją podstawy programowej. Problemy wielokrotnie zgłaszano i omawiano z rodzicami dziecka. W razie napadów niemożliwej do opanowania agresji czy autoagresji, które zdarzają się czasem kilka razy dziennie lub kilka razy w tygodniu, wzywa się rodzica, który zabiera dziecko do domu. Matka poinformowała dyrektora i nauczycieli, że nie podaje dziecku leków zapisanych przez psychiatrę, gdyż w jej ocenie leki te szkodzą dziecku. Aktualnie niektórzy nauczyciele odmawiają prowadzenia zajęć z dzieckiem z obawy o niemożność zapewnienia mu bezpieczeństwa i z obawy o własne bezpieczeństwo. Co może zrobić szkoła, by spowodować, żeby dziecko zostało przeniesione do szkoły/placówki dla niego odpowiedniej lub rodzice podjęli leczenie dziecka, by ewentualnie można było prowadzić z nim zajęcia. Czy w razie napadu agresji czy autoagresji ucznia dyrektor może wezwać karetkę pogotowia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?