Czy w ramach wolontariatu można odbyć praktykę w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego? - OpenLEX

Czy w ramach wolontariatu można odbyć praktykę w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach wolontariatu można odbyć praktykę w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego?

Zgodnie z art. 286 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego. Pracownik aktualnie jest zatrudniony na kierowniczym stanowisku w Zakładzie. Pracodawca nie chce obniżać jego dotychczasowego wymiaru.

Czy w związku z tym taka forma byłaby dopuszczalna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?