Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) przyjęła do stosowania art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, czyli odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

Czy w ramach uproszczeń i istotności firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może nie prowadzić konta 490 Rozliczenie kosztów?

Firma posiada wyłącznie konta zespołu 4.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?