Czy w ramach umów zawartych z NFZ finansowany jest wzrost tylko wynagrodzeń zasadniczych czy też podwyższenie dodatków do wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak interpretować art. 4. ust. 2 ustawy z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw: "Finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, zapewnia podwyższenie lekarzom spełniającym łącznie warunki określone w ust. 3 wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat."?

Czy finansowany jest wzrost wynagrodzenia do kwoty 6750 zł brutto plus wzrost dodatku za wysługę?

Co z finansowaniem zwiększonych kosztów za dodatek funkcyjny, dyżury, gotowość (elementy te zależą od indywidualnych regulaminów wynagrodzeń)?

Co z kosztami pracodawcy?

W ustawie jest mowa o kwotach brutto a kwoty brutto brutto również ulegną zwiększaniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX