Czy w ramach procedury środowiskowej organ może narzucić konieczność montażu piezometrów do obserwacji wód podziemnych? - OpenLEX

Czy w ramach procedury środowiskowej organ może narzucić konieczność montażu piezometrów do obserwacji wód podziemnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor stara się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu przemysłowego z kotłem opalanym olejem opałowym. Podziemny zbiornik oleju opałowego będzie miał pojemności do 50 m3.

Czy w ramach procedury środowiskowej organ może uznać, że zbiornik kwalifikuje się pod obowiązek spełniania wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.) i narzucić np. konieczność montażu piezometrów do obserwacji wód podziemnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX