Czy w ramach postępowania można odmówić przekazania organowi danych adresowych świadka lub też odmówić udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek inne zapytanie organu prowadzącego sprawę zasłaniając się zapisami RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Tut. organ prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie zniszczenia drzew rosnących na terenie szkoły. W ramach prowadzonego postępowania wezwano stronę (szkołę) do przekazania danych adresowych osoby, której zlecono wykonanie przycinki drzew. W przesłanej odpowiedzi Dyrektor szkoły poinformował, że nie pamięta, który pracownik wykonywał pielęgnację drzew, wskazując jednocześnie, iż "dane osobowe są pod ochroną RODO".

Czy w ramach postępowania administracyjnego można odmówić przekazania organowi danych adresowych świadka lub też odmówić udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek inne zapytanie organu prowadzącego sprawę zasłaniając się zapisami RODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX