Czy w ramach podklasy 64.99.Z PKD można dokonywać zakupu jednostek i opcji na zagranicznych rynkach kapitałowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (KPIR, VAT). Przeważająca działalność gospodarcza to działalność programistyczna (62.01.Z). Inne to m.in. działalność podlegająca pod kod 64.99.Z. Klient kupuje jednostki i opcje na zagranicznych rynkach kapitałowych.

Czy może to robić w ramach kodu PKD 64.99.Z?

Jeśli tak, w jaki sposób powinien dokonywać księgowania zakupu i sprzedaży tych instrumentów finansowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX