Czy w ramach kryteriów oceny ofert dotyczących aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, można wymagać, aby osoby zatrudnione do realizacji zamówienia były zarejestrowane, jako bezrobotne z określonego obszaru?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przyznaje przy ocenie ofert dodatkowych punkty tym uczestnikom postępowania, którzy zadeklarują, że spełnią określone kryteria społeczne. Zamawiający na przykład może dodatkowo przyznać pięć punktów za jedną osobę bezrobotną zatrudnioną do realizacji zamówienia, jeżeli to będą dwie osoby będzie to dziesięć punktów, a jeżeli oferent zadeklaruje, że zatrudni więcej niż dwie osoby bezrobotne, to otrzyma dodatkowo piętnaście punktów.

Czy przy takim kryterium oceny ofert zamawiający może zastrzec, że muszą to być osoby zamieszkałe i zarejestrowane w urzędzie pracy działającym na obszarze gminy tego zamawiającego?

Czy też w innej sytuacji art. 96 nowego PZP zamawiający może zastrzec, że muszą to być osoby z terenu gminy zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX